background

СОЦИОЛОШКО ДРУШТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Социолошки годишњак бр. 18 - 2023

ПРЕУЗМИ ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ

Садржај

  • 5 - Марко Р. Попадић - ПОДСТИЦАЊЕ ЛИКОВНОГ СТВАРАЛАШТВА УЧЕНИКА У ЗОНИ НАРЕДНОГ РАЗВОЈА
  • 21 - Uroš B. Selenić - UTICAJ TRADICIONALNIH MEDIJA NA MLADE U BEOGRADU U ERI DIGITALNIH TEHNOLOGIJA
  • 35 - Милош Ст. Ернаут - АКТУЕЛНОСТ ЖИТИЈА ГЕРАСИМА ЗЕЛИЋА – СВЈЕДОЧАНСТВО ЈЕДНОГ ВРЕМЕНА И/ИЛИ НАУК ЗА БУДУЋНОСТ
  • 47 - Nataša Z. Tešanović - PRIMJENA STORITELINGA U POLITIČKIM ODNOSIMA S JAVNOŠĆU
  • 61 - Сања Б. Докић Мрша  - ВРИЈЕДНОСТ ИНФОРМАЦИЈЕ У ЕРИ ПОСТИСТИНЕ
  • 75 - Биљана Ч. Милошевић Шошо  - КУЛТУРНИ ИДЕНТИТЕТ МЛАДИХ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ И ЊЕГОВЕ КОМПОНЕНТЕ