background

СОЦИОЛОШКО ДРУШТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Научни пројекти

Први истраживачки пројекат Социолошко друштво Републике Српске спровело је у 2006. години под називом “Перспективе младих у науци друштва у транзицији“, а уз финансијску помоћ Министарства науке и технологије Републике Српске. Руководилац пројекта био је проф. др Пејо Ђурашиновић, а истраживачки тим су чинили: проф. др Пејо Ђурашиновић, проф. др Лазо Ристић, проф. др Рајко Куљић и проф. др Остоја Ђукић. Резултати истраживања презентовани су у публикацији “Перспективе младих у науци друштва у транзицији“.

Други истраживачки пројекат под називом “Образовање и запошљавање у републици Српској“ реализовано је у 2008. години уз финансијску помоћ Министарства науке и технологије Републике Српске. Руководилац пројекта био је проф. др Рајко Куљић, а истраживачки тим су чинили: проф. др Рајко Куљић, проф. др Лазо Ристић, проф. др Зоран Аврамовић, проф. др Божо Милошевић, проф. др Бисерка Кошарац и проф. др Биљана Милошевић Шошо. Резултати истраживања презентовани су у публикацији  "Образовање и запошљавање у Републици Српској“.