background

СОЦИОЛОШКО ДРУШТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Историјат Социолошког друштва

Социолошко друштво Републике Српске основано је 5. децембра 2003. године у Српском Сарајеву (Источно Сарајево), од стране наставника и сарадника који су у то вријеме радили на катедри за социологију Филозофског факултета Пале. Друштву се убрзо прикључио и један број наставника и сарадника катедре за социологију из Бање Луке, социолога који су радили у средњим школама у Републици Српској, као и студената јавних универзитета. Чланство друштва данас чине социолози из Републике Српске, Србије и Црне Горе, а у нашим активностима учешће узимају и колеге из Федерације БиХ, Словеније, Македоније, Хрватске, Шведске, САД, Мексика, и других држава.

Циљеви и задаци друштва су:
- организовање и унапређивање стручног, наставног и научног рада у области социологије,
- заштита права и интереса социолога у запошљавању, научном и јавном раду,
- разматрање професионалног статуса социолога у радним организацијама,
- објављивање радова из области социологије и њено популарисање,
- ширење и коришћење социолошких сазнања ради унапређивања друштвених односа и превазилажења друштвених проблема,
- укључивање стручног социолошког рада у различите области производних и друштвених делатности,
- организовање социолошких научних скупова и конференција,
- едукација професора социологије у средњим школама,
- издавање часописа Социолошки годишњак