background

СОЦИОЛОШКО ДРУШТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Органи Социолошког друштва

Скупштина социолошког друштва

Скупштина друштва, у којој могу учествовати сви чланови, одржава се једном годишње. Сваке друге године скупштина је изборна и на њој се бирају предсједник, подпредсједник, уредници, и чланови осталих тијела.

Предсједник и подпредсједник друштва

Предсједник друштва је проф. др Рајко Куљић
Подпредсједник друштва је проф. др Биљана Милошевић Шошо

Предсједништво Социолошког друштва

проф. др Рајко Куљић, Предсједник
проф. др Биљана Милошевић Шошо, Потпредсједник
проф. др Ранка Перић Ромић
проф. др Ранка Перић Ромић
др Давор Видаковић
мр Јована Петковић
Слободан Нинковић
Милица Шиљак