background

СОЦИОЛОШКО ДРУШТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Органи Социолошког друштва

Скупштина социолошког друштва

Скупштина друштва, у којој могу учествовати сви чланови, одржава се једном годишње. Сваке друге године скупштина је изборна и на њој се бирају предсједник, подпредсједник, уредници, и чланови осталих тијела.

Предсједник и подпредсједник друштва

Предсједник друштва је проф. др Биљана Милошевић Шошо
Подпредсједник друштва је проф. др Немања Ђукић

Предсједништво Социолошког друштва

проф. др Биљана Милошевић Шошо, проф. др Немања Ђукић, проф. др Ранка Перић Ромић, проф. др Бисерка Кошарац, проф. др Драгомир Вуковић, доц. др Бојан Ћорлука, Мср Миле Вукајловић, Мср Милица Шиљак, и Мср Маја Куљић.

Секретар Социолошког друштва

Мср Милица Шиљак

Уредник часописа Социолошки годишњак

доц. др Бојан Ћорлука

Редакција часописа Социолошки годишњак

проф. др Биљана Милошевић Шошо – Филозофски факултет Пале
доц. др Бојан Ћорлука – Филозофски факултет Пале
проф. др Срђан Шљукић – Филозофски факултет у Новом Саду
проф. др Душко Трнинић – Факултет политичких наука Бања Лука
проф. др Андреј Ментел – Универзитет Коменски у Братислави
проф. др Урош Шуваковић – Учитељски факултет у Београду
мср Миле Вукајловић – Филозофски факултет Пале

Редакција Социолошке библиотеке

доц. др Бојан Ћорлука, главни и одговорни уредник
проф. др Биљана Милошевић Шошо, члан редације
проф. др Немања Ђукић, члан редације
Мср Миле Вукајловић, члан редације

Одбор за професионална питања социолога

проф. др Биљана Милошевић Шошо, проф. др Бисерка Кошарац, доц. др Бојан Ћорлука, Мср Миле Вукајловић, Ранка Савић - наставник социологије СШЦ Пале, Војка Зубац - наставник социологије у СШЦ Невесиње, и Тамара Ракановић - портпарол Општине Источно Ново Сарајево.

Суд части

проф. др Биљана Милошевић Шошо, проф. др Ранка Перић Ромић, проф. др Урош Шуваковић, проф. др Срђан Шљукић, проф. др Драгомир Вуковић, доц. др Бојан Ћорлука