background

СОЦИОЛОШКО ДРУШТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Редакција Социолошке библиотеке

Редакцију социолошке библиотеке чине:

1. доц. др Бојан Ћорлука, главни и одговорни уредник
2. проф. др Биљана Милошевић Шошо, члан редакције
3. проф. др Немања Ђукић, члан редакције
4. Мср Миле Вукајловић, члан редакције