background

СОЦИОЛОШКО ДРУШТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Редакција часописа

Главни и одговорни уредник: доц. др Бојан Ћорлука – Филозофски факултет Пале, БиХ
Замјеник главног и одговорног уредника: проф. др Ранка Перић Ромић, Универзитет у Бањој Луци, БиХ
Секретар редакције: Мср Милица Шиљак

Редакција:

  1. проф. др Биљана Милошевић Шошо – Филозофски факултет Пале, БиХ
  2. доц. др Бојан Ћорлука – Филозофски факултет Пале, БиХ
  3. проф. др Срђан Шљукић – Филозофски факултет у Новом Саду, Србија
  4. проф. др Душко Трнинић – Факултет политичких наука Бања Лука, БиХ
  5. проф. др Андреј Ментел – Универзитет Коменски у Братислави, Словачка
  6. проф. др Урош Шуваковић – Учитељски факултет у Београду, Србија
  7. Мср Миле Вукајловић – Универзитет у Источном Сарајеву, БиХ.