background

СОЦИОЛОШКО ДРУШТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Упутство ауторима

Социолошки годишњак објављује радове на српском и енглеском језику. Без превода се објављују текстови написани на хрватском и бошњачком. Радове треба доставити у Microsoft Word формату на адресу drustvo@sociolog.rs
Графикони и фотографије требају бити у jpg или png формату, више од 1000px ширине, и уколико је неопходно могу се доставити одвојено од текста.

Заглавље рада треба да садржи име/имена аутора и афилијацију. Уз име/имена аутора иде фуснота са адресом електронске поште.

Рад се пише фонтом Times New Roman величине 12, и треба да садржи:

- сажетак на српском и енглеском језику (до 250 ријечи),
- до 5 кључних ријечи, на српском и енглеском,
- текст рада, обима до једног ауторског табака (до 30000 знакова са размацима),
- списак литературе, абецедним редом према презимену аутора

Библиографско позивање на изворе у тексту и навођење литературе се врши у складу са APA стилом. Примјери:

позивање на референцу у тексту

Odnos između radnog i vanradnog vremena je u direktnoj zavisnosti od „merila vremena“, tj. od preovladavajućeg tipa podele rada u društvu, i sa tim u vezi ispoljenog stepena nejednake raspodele društvene moći, bogatstva i ugleda. (Milošević, 2019, p. 95)

монографија

Sklair, L. (2002). Globalization: Capitalism and Its Alternatives. Oxford: Oxford University Press.

Boltanski, L., Chiapello, È. (2007). The New Spirit of Capitalism. London: Verso.

научни чланак

Donnelly, M. (2018). Inequalities in higher education: Applying the Sociology of Basil Bernstein. Sociology, 52(2), 316–332. https://doi:10.1177/0038038516656326

Borgatti, S. P., Mehra, A., Brass, D. J., & Labianca, G. (2009). Network analysis in the social sciences. Science, 323(5916), 892–895. https://doi.org/10.1126/science.1165821

чланак у зборнику или поглавље у публикацији која има уредника

Vukasović, M., & Sarrico, C. (2010). Inequality in Higher Education. Definitions, Measurements, Inferences. The Serbian Case. In G. Goastellec (Ed.), Understanding Inequalities in, through and by Higher Education (pp. 1–16). Rotterdam: Sense Publishers.

Novaković, N. (2019). Sociology and workers' strikes in Serbia in the 21th century. In J. Petrović, V. Miltojević & I. Trocuk (Eds.), Sociology in XXI century: challenges and perspectives pp. 283 – 295. Niš: Faculty of Philosophy, Belgrade: Serbian Sociological Society.

извјештаји, политике, процедуре чији је аутор институција

Department of Health. (2014). Special educational needs (SEN) code of practice and regulations. Retrieved from https://www.gov.uk/government/consultations/special-educational-needs-sen-code-of-practice-and-regulations