background

СОЦИОЛОШКО ДРУШТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Социолошки годишњак

ISSN број 1840-1538

Часопис Социолошки годишњак је орган Социолошког друштва Републике Српске које је у сарадњи са Српским социолошким друштвом из Београда уједно и издавач . Часопис једном годишње објављује теоријске и истраживачке радове из области социологије и сродних друштвених наука.
Циљ је да се социолозима, доносиоцима одлука, наставницима, студентима и свима који се интересују за научна сазнања о друштву омогући доступност савремених теоријских и емпиријских истраживања друштвених проблема.
Први број Социолошког годишњака одштампан је 2004. године. У часопису су до сада објављивани радови многих еминентних научника из регије (попут Михајла Поповића, Михаила Марковића, Слободана Антонића, Љубише Митровића, Боже Милошевића, Гордане Вуксановић, Драгане Стјепановић-Захаријевски, Тодора Куљића, Драгана Коковића, Ивана Шијаковића итд.), али и радови страних аутора на енглеском и руском језику. Посебно смо поносни на промоцију младих истраживача и чињеницу да су многи од наставника и сарадника на универзитетима у Босни и Херцеговини, Србији и Црној Гори прве од својих радова објавили у Социолошком годишњаку.
Издавање часописа финансијски подржавају Влада Републике Српске и Филозофски факултет Универзитета у Сарајеву.

Радови се примају током читаве године, и требају бити припремљени у складу с УПУТСТВОМ ЗА АУТОРЕ.

ПРЕУЗИМАЊЕ ДОСАДАШЊИХ ИЗДАЊА

Појединачне радове можете преузети на страници Српског цитатног индекса (SCIndex) , а комплетне свеске на линковима испод.